Wiersze SERWIS MIŁOŚNIKÓW POEZJI GRUPA AUTORÓW BEJ

logowanie
Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
Szukaj
Więcej wierszy na temat: Wiara

FAŁSZYWI PROROCY

Dla ceniących wartości duchowe.


1.
Ci przewodnicy, co mnie zwodzili
Dalej wciąż ludzi zwodzą.
Innym nie dają wejść do Królestwa
I sami też nie wchodzą. ...................Mt.23:13
2.
Ogniem i mieczem a nie Biblią
Ludzi nawracali,
Paląc na stosie wszystkich którzy
Im się sprzeciwiali. .....................Mt.23:30,31
3.
Tak krwią niewinnych się splamili ........Iz.1:15
Chrzcząc potem nawet dzieci
I jeszcze mówią - Bóg jest z nami,
Są przecież wśród nas święci. ..........Mich.3:11
4.
Dalej uznanie jednak mają, ......2Kor.11:13-15
Więc - aby dopełnić winy -
Święcą bombowce oraz czołgi,
Nie tylko karabiny. ..............................Tyt.16
5.
Chowając swoich zmarłych mówią,
Że będzie zmartwychwstanie, .............Jn.6:44
Lecz kończąc pogrzeb proszą Boga
O wieczne spoczywanie.
6.
Działają przy tym ekumenicznie,
Przez media z premedytacją.
Dają zajęcie 'teologom' .................2Tym.3:13
I gardzą teokracją.
7.
Lecz - mało tego -
Lubią długie szaty, ...................Mar.12:38-40
Ustanowili ojca świętego ...................Mt.23:9
No i dogmaty. ..........................Obj.22:18,19
--.
{Plemię żmijowe, obłudnicy,
Groby pobielane! .......................Mt.23:27,33
Śmierć ich pasterzem, żywe trupy!..................................... ......Ps.49:15
Robią, co zakazane}.
8.
Choć wznoszą bardzo wysokie wieże,
Skąd biją potężne dzwony - ............Obj.18:23
To już nie moi pasterze,
Bo ja chcę zostać zbawiony.
9.
Zatykają swe uszy - ..........................Dź.7:51
Aby nie słyszeli.
Przymrużają swe oczy -
Aby nie widzieli. ..............................Mt.13:15
10.
Usztywniają swoj kark - .....................Dz.8:51
To nie ta droga.
Zatwardzają swe serce -
BÓJCIE SIĘ BOGA!!! ........................Dz.10:35

Sł.B.Najw.Jah.-ucz.Chr.:
Leszek.

Wiersz ten przedstawia prawdę opartą na Biblii. Lepsze gorzkie lekarstwo, niż słodka trucizna. SZCZĘŚLIWY, KTO SIĘ NIE ZGORSZY - (Ps.144:15).

autor

leskie

Dodano: 2016-01-19 18:49:04
Ten wiersz przeczytano 8672 razy
Oddanych głosów: 30
Rodzaj Rymowany Klimat Smutny Tematyka Wiara
Aby zagłosować zaloguj się w serwisie
zaloguj się aby dodać komentarz »

Komentarze (346)

leskie leskie

ZROZUMIENIE BIBLII
dane jest zawsze tylko Sługom Jehowy na czas słuszny
Dan.12:3,4,8-10, Prz.4:18, czyli kiedy zbliża się
jakieś wydarzenie, aby osoby korzystające z tych
informacji mogły odnieść korzyści. Ponieważ obecnie
żyjemy w szczególnym okresie dziejów ludzkości,
prowadzona jest kampania ostrzegania ludzi o
zbliżającej się interwencji Bożej mającej na celu
usunięcie z ziemi wszelkiego zła. Biblia nazywa ten
dzień Armagedonem (końcem świata). Nie podaje
natomiast daty tego wydarzenia, lecz wiele znaków, po
których w przybliżeniu Słudzy Boży mogą określić ten
czas. Co do czasu przyjścia Królestwa więc mylili się
też pierwsi uczniowie Chrystusa, lecz On ich za to nie
potępił, lecz udzielił stosownej odpowiedzi, bo nie
jest grzechem się mylić, lecz umyślnie kłamać
Łuk.19:11, 24:21. Uczniowie Chrystusa nie mieli wtedy
właściwego zrozumienia naszych czasów 1Kor.13:9 mimo
że byli pod wpływem Ducha Świętego i rozumieli więcej,
niż inni Mat.13:11 podobnie jak to jest obecnie. Byli
też niedoskonali co niewątpliwie przeszkadzało im w
właściwym podejściu do wielu spraw Gal.2:11-14,
Mar.9:34, Dz.15:37-39.

leskie leskie

LUD BOŻY
Żydzi zwani też Hebrajczykami, to rodowici potomkowie
Jakuba (Izraela). Naród ten jako lud wybrany był
związany z Bogiem przymierzem Mojżeszowym Wj.19:5,
które zerwał nie wywiązując sie z przekazanego im
prawa Jer.31:31-33 i po zamordowaniu Mesjasza został
odrzucony przez Boga Jahwe Mt.27:25 ściągając na
siebie wiele nieszczęść Mat.21:43, 23:27,38. Zgodnie
więc z zapowiedzią byli rozproszeni między inne narody
P.Pr.28:64-67 i w dużej mierze utracili mądrość jaką
zostali wcześniej obdarowani P.Pr.4:6. W
niewyjaśnionych też do tąd okolicznościach stracili
Arkę Przymierza, która symbolizowała obecność Boga. W
ich miejsce natomiast Jehowa powołał ze wszystkich
narodów (również Żydów) właściwych chrześcijan
nazywając ich Żydami stanowiącymi Izrael Boży
Rz.2:28,29, 9:6-8, Gal.3:28, 6:16 i zawarł z nimi nowe
przymierze poprzez Chrystusa Heb.12:24, Łuk.22:20.
Dlatego np. Ap. Paweł i Maria zmienili wiarę z
judaizmu na chrześcijanizm.

tomek_s tomek_s

Fałszywi proprocy. Tu pan leskie pisze o przywódcach
Świadków Jehowy. To oni sa tymi fałszywymi prorokami,
którzy nie jeden raz podawali błędne daty konca
świata. Piszą, że są kanałem od samego Boga. A prorok,

który głosi fałszywie musi zginąć tam mówi Pismo.

leskie leskie

CHRZEŚCIJANIE NIE POWINNI :
1. Chrzcić dzieci Mar.16:16, Dz.2:41.
2. Nazywać papierza ojcem świętym Mat.23:9,
2Tes.2:2-4.
3. Chodzić w długich szatach Mar.12:38-40.
4. Wierzyć w trójcę i czyściec (brak tych słów w
Biblii i nic nie wskazuje, aby coś takiego było).
5. Święcić karabinów w wojsku Iz.1:15, Mat.5:44.
6. Używać różańca Mat.6:7, 4:10.
7. Zmieniać dekalog Wj.20:3-17.
8. Życzyć umarłym na pogrzebie wiecznego spoczywania
1Kor.15:13, Jn.11:24.
9. Wierzyć, że Maria jest wieczną dziewicą i królową
niebios Mat.1:25, 12:46-50, 13:55,56.
10. Czcić przedmioty kultu Wj.20:4,5, Iz.2:8, 46:7,
Ps.115:4-8, 1Kor.10:14, Dz.17:23,29-31, Rz.1:23.
11. Prowadzić się niemoralnie 1Kor.6:9-11, 1Tym.3:2-5,
4:1-3, Rz.1:25-27.
12. Być częścią tego świata (angarzowazć się
militarnie, politycznie i ekumenicznie)Jn.17:14-20.

leskie leskie

ZNAKI KOŃCA ŚWIATA
Biblia informuje, że już jeden koniec świata miał
miejsce 2370 r.p.n.e. w potopie. Wówczas ocalało 8
osób 2Pi.2:5. Podobna też interwencja Boża miała
miejsce w Sodomie i Gomorze, gdzie ocalone zostały 3
osoby. Obecnie zbliża się Armagedon, który też znaczna
mniejszość przeżyje Mat.7:13,14. Gdy uczniowie
zapytali Chrystusa kiedy się to stanie? wówczas On
podał wiele znaków pozwalających rozpoznać Jego
obecność i tzw.'dni ostatnie' tego świata 2Tym.3:1.
Początkiem rozpoczęcia się tych znaków było usunięcie
w okolice ziemi szatana i jego aniołów Obj.12:9,12,
oraz pierwsza wojna światowa w 1914r. a następnie
nasilający się głód, mór i trzęsienia ziemi Mat.24:7.
Od tej pory też rozpoczęło się ostrzeganie ludzi i
powiadamianie o zbliżającym się Królestwie Bożym
Mat.24:14. Miała też być niszczona ziemia Obj.11:18 a
ludzie stawać się coraz bardziej źli 2Tym.3:1-5. Poza
tym miało się toczyć w miarę normalne życie aż do
nadejścia wielkiego ucisku Mat. 24:21,22,36-40. Prorok
Daniel ujrzał też we śnie posąg przedstawiający
kolejne potęgi światowe a ostatnia z nich
anglo-amerykańska, której symbolem są nogi posągu ma
być niebawem zastąpiona przez Królestwo Boże
Dan.2:40-45. Po tych i innych znakach słudzy Boży mogą
rozpoznać czas w jakim żyjemy, podobnie jak po
drzewie, które puszcza liście poznajemy, że blizko
jest lato Mat.24:32-34. Dzień ten przyjdzie w jednej
chwili na całą zamieszkaną ziemię Łuk.21:34-36.
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102005139?q=dni+o
statnie&p=par Biblia też informuje, co należy
robić aby pozostać przy życiu 1J.2:17. Znaki końca
znać trzeba i wiedzieć co robić aby ocaleć. Przykładem
może być tu Jeruzalem, które spotkała zagłada w 70r.
Łuk.19:44, ponieważ nie poznało czasu nawiedzenia
swego i które Jezus ostrzegł, że 'po znakach pogodę
potrafią przewidzieć a znaków czasu w jakim żyją nie
?!'

tomek_s tomek_s

Fałszywi proprocy. Tu pan leskie pisze o przywódcach
Świadków Jehowy. To oni sa tymi fałszywymi prorokami,
którzy nie jeden raz podawali błędne daty konca
świata. Piszą, że są kanałem od samego Boga. A prorok,
który głosi fałszywie musi zginąć tam mówi Pismo.

leskie leskie

BABILON WIELKI
opisany w Obj. 17 i 18 rozdz. jest ogólnoświatowym
imperium religii fałszywej i wywodzi się ze
statożytnego Babilonu w którym po potopie budowano
wieżę Babel, aby w tym miejscu uprawiać kult
fałszywych bogów. Bóg prawdziwy więc - Jehowa
wprowadził wówczas wśród budowniczych różne języki i
grupy mówiące tymi samymi językami rozproszyły się po
całej ziemi tworząc narody i zabierając wielbienie
fałszywych bóstw ze sobą. Obecnie wyznania te opisane
są więc słusznie w Biblii jako nierządnica o im.
Babilon Wielki Obj.17:4-6 i inspirowane przez szatana
Obj.18:2 krzewią fałszywe nauki, oraz odciągają ludzi
od Boga prawdziwego Jehowy Jn.17:3 a nawet prześladują
i mordują Jego sług Obj.18:23,24. Dlatego wzywani są
obecnie wszyscy do opuszczenia Babilonu Wielkiego i
przyłączenia się do czcicieli Jehowy Boga, aby uniknąć
zbliżającej się jego zagłady Obj.18:4, 2Kor.6:17,18.

leskie leskie

andawa demony też wierzą w Boga a czeka je zagłada
Jak.2:19, bo robią inaczej niż Bóg każe, wieć
przeanalizuj jeszcze raz swoje stanowisko w sprawie
wiary a ja mogę ci napisać na czym powinna ona polegać
i sama dojdziesz wtedy do odpowiednich wniosków i to
bedzie najlepsze rozwiązanie tej kwestii. Chyba, że
okażesz brak pokory i będziesz chciała aby Bóg się
dostosował do twoich wymagań, to zakończymy temat.

użytkownik usunięty użytkownik usunięty

Panie leskie. Mój awatar, to frag. Obrazu E. MUNCHA "
krzyk" Czytaj swoją biblię, uważaj, bo za horyzontem
jest piekło.

leskie leskie

Jak wyglądasz jak piszesz.

użytkownik usunięty użytkownik usunięty

Panie leskie, jeśli powiesz, że św. Jeh. istnieli
przed istnieniem Sod. i Gom. To ze śmiechu się
zeszcze. Zjawisko jesteś doskonałe.

użytkownik usunięty użytkownik usunięty

Dlatego, że ostrzegł, a potem zabił trzeba boga
kochać. bóg jest mordercą własnych dzieci. Amen.

leskie leskie

andawa. Bóg jest miłością i dlatego zawsze ostrzega.
Np. przed potopem robił to Noe z rodziną, zagładą
Sodomy i Gomory Lot a przed Armagedonem Świadkowie
Jehowy i zawsze źle kończyli ci, co nie słuchali.

andawa andawa

Szanowny Panie Leszku, Bóg jest miłością i nikogo nie
wyklucza, nawet w godzinie śmierci, grzesznik może być
zbawiony, jeżeli z ufnością i pokorą zwróci się do
Bożego Miłosierdzia. Piotr zapytał Chrystusa, ile razy
ma przebaczać, czy aż siedem razy, Pan Jezus
odpowiedział, Piotrze nie siedem a siedemdziesiąt
siedem razy, to znaczy zawsze. Bóg Ojciec od
przebaczenia bliźniemu uzależnił nasze zbawienie.
Proszę przypomnieć sobie Modlitwę Pańską. Panie
Leszku, zwalczając chrześcijaństwo, może Pan się
rozminąć z Tym który swoje życie oddał również za Pana
na drzewie krzyża rozminąć na całą wieczność. Panie
Leszku, ja wierzę w Ojca, Syna i Ducha Świętego i tej
wiary która daje życie wieczne życzę również Panu.
Pozdrawiam serdecznie.

leskie leskie

Jeśli cię pomyliłem z Elżbietą, to przepraszam, ale
chociaż teraz wiesz co Bóg myśli o wykluczonych i
myślę, że od tej pory już nie będą dla ciebie
autorytetem. Natomiast żadnej religii nie zwalczam,
lecz przedstawiam informacje Biblijne na podst.
których można określić każdą drogę i jej stosunek do
Tej księgi, dlatego nie można zakwestionować niczego
co piszę.
Pozdrawiam i życzę dalszych postępów duchowych.
Leszek.

Dodaj swój wiersz

Ostatnie komentarze

Wiersze znanych

Adam Mickiewicz Franciszek Karpiński
Juliusz Słowacki Wisława Szymborska
Leopold Staff Konstanty Ildefons Gałczyński
Adam Asnyk Krzysztof Kamil Baczyński
Halina Poświatowska Jan Lechoń
Tadeusz Borowski Jan Brzechwa
Czesław Miłosz Kazimierz Przerwa-Tetmajer

więcej »

Autorzy na topie

kazap

Ola

Bella Jagódka

anna

AMOR1988

marcepani


więcej »